Bilgelik Bilinci Eğitimi

IŞIK YAZAN ile  “BİLGELİK  BİLİNCİ – MUTLULUĞUN EĞİTİMİ”
20180902_164943Mutluluk, bir talih rastlantısı değildir. İnsanın, memnun olmadığı hayatını değiştirmesi için; kendini dönüştürmesi gerekir.

Bu dönüşüm, bilinçteki dönüşümdür ve onu dışarıdan kimse size veremez ! Bilgeliğe doğru yol alan bir kişi sadece mutluluğun eldesi için yola çıkmış olabilir, ancak bilgeliğin ona getirisi mutluluktan, özgürlükten çok ötedir.

Bununla beraber, insan öyle zaaflar içersinde ve öylesine dünyasal değerlerin arasında sıkışıp  kalmıştır ki; böyle bir potansiyeli olduğuna inanmakta güçlük çekecektir!. Bu potansiyel, Tanrının insan doğasına yerleştirdiği mucizevî bir donanımdır ve ortaya çıkarılmayı bekleyen bir mücevher gibidir. Kendisini keşfederek o mutluluk gücünü ortaya çıkartacak olan; yine kişinin kendisidir !

İnsan bilgelik yolculuğuna çıkmaya mecburdur. Bu ömründe çıkamaz ise bir dahaki ömründe ve illâ ki çıkacaktır. Yoksa huzur ve mutluluğu asla bilemez. Yaradılış, insanı başıboş bırakmaz ve varlığındaki Cenneti bulmayı, sana “yaşattığı mutsuzlukla” mecbur kılar. Yaşanan bu mutsuzluk, seni arayışa yönelttiği için İlahî bir yardımdır.

Bu, “kendi ihtişamını keşfediş”; her başlangıç gibi bilgiyle başlar, ancak “bilgelik bilgililik değildir”! O, kendine özel eğitimi olan bir farkındalık yolculuğudur ki; sizi “sebepsiz sevince” sokarak, bedenli ya da bedensizken dahi kaybolmayacak Cennete ulaştıracaktır.

Mutluluğun bir Eğitimi olduğunu Biliyor muydunuz ?

Dünya, insanlık tarihindeki nüfusunun en kalabalık ve en sıkıntılı dönemini yaşarken, her birimiz parmak izlerimiz kadar farklı ve kendimize özel maddi, manevi sıkıntılarımız içersinde bunalmış bulunuyoruz. Bu sıkıntılarımız; ekonomik, sosyal, sağlıksal, ailesel, sevgi ihtiyacı ve özgürlük ihtiyacı  olabilmektedir. Ya da bunların hiçbiri değilse de insanın “canı sıkılmaktadır” !..Gönlündeki, pek de açıkça bilemediği, özlemlerinin, mutluluğun arayışında, ihtiyacındadır ki; bu sıkıntılı, problemli, tatminsiz yaşam, bizlerde önce psikolojik ve devamında da fizyolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 20 yıl önce insanların stres içinde oldukları bildirilirken, 10 yıl önce bu teşhis anksiyete (stresin kalıcı ve ileri hali) ifadesine dönüştü. Şimdilerde ise, toplumda en yaygın bulunan bu teşhis, artık hastalık boyutu olan depresyon sözcüğü ile ifade edilmektedir.

Dünyasal şartlar zorlaştıkça, yaşam çemberimiz daraldıkça, acaba halen insanın mutluluğu mümkün müdür ?.. Bunun cevabı bize bağlı olarak hem “hayır”dır, hem de “evet”tir . Acaba biz bu mutsuzluk çemberinden çıkacak  dönüşümü  becerebilecek kararlılıkta mıyız ve bize bu çözümü sunabilecek bir çözüm var mı ?

Tarihi boyunca insan, her çaresizliğine çare aramış ve mesela fizik zayıflığı içersindeki insanın  silahsız olarak kendini koruyabileceği “dövüş sanatları”nı geliştirmiştir. Aynı şekilde sıkılan, üzülen, bunalan, mutsuz ve moral zayıflık içindeki insan için de “bilgelik donanımı” ortaya konmuştur. Ve artık insanın mutluluğu; insanın bahtı, talihi işi olmaktan çıkarak, farkındalık donanımı işine dönüşmüştür. Böylece bunun tarifini şöyle yapabiliriz :

Kişiyi kuşatan şartlar ne olursa olsun, mutlu ve huzurlu olabilmek bir yaşam san’atıdır ve bu san’ata da “Bilgelik” adı verilir.

Bilgelik ; olayları değil, kendimizi değiştirmekle, bizi sarmalayan şartların nasıl değişebileceğini bize öğretir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan bilgelik eğitimi, günümüzde çok daha ve yaşamsal düzeyde önemli bir hale gelmiştir. Çünkü dünyamız hızla değişmekte ve bir “Geçiş” olayına yaklaşmaktadır.

Dr. Bedri Ruhselman’a verilmiş ve 54 yıldır insanlıktan gizlenmiş olan bilgilerin kitabı’nın yayınlanmasından sonra da, insanlığın bu en kritik zamanlarında bilgelik çalışmaları, artık hepimiz için birer zorunlu hazırlık çalışması haline gelmiş bulunuyor. İşte,bilgelik donanımına sahhip olmak ve bilgeliğin moral gücüne ulaşıp birer “moral komandoları” na dönüşebilmek, bu zamanda en önemli ihtiyacımızdır !..

Bu ihtiyacı en kısa sürede tamamlayabilmek ve hazır hale gelebilmek için; anahtar bilgiler ve dönüştürücü uygulamalar içeren ve ( 8 ay, her hafta ) sürecek olan yoğun hızlandırımış Bilgelik Okulunu başlatıyoruz. Yaklaşık 34 çalışmayı kapsayacak olan çalışmalarımız interaktif çalışmayı mümkün kılan talebe sayısıyla sınırlı tutulacaktır. Ve başvurularınızın sayısına göre sınıflar oluşturulacaktır.

Sevgilerimle

Işık Yazan